جهت تماس با اینتک ایران در ساعات 10 تا 20 با شماره 66710829 – 66738010 تماس بگیرید.

پیام خود را برای ما بنویسید.


نشانی : تهران – خیابان جمهوری – نبش حافظ – پاساژعلاءالدین – طبقه دوم – واحد 273 و 274
تلفن : 66710829 – 66738010