جهت تماس با اینتک ایران در ساعات ۱۰ تا ۲۰ با شماره ۶۶۷۱۰۸۲۹ – ۶۶۷۳۸۰۱۰ تماس بگیرید.

پیام خود را برای ما بنویسید.


    نشانی : تهران – خیابان جمهوری – نبش حافظ – پاساژعلاءالدین – طبقه دوم – واحد ۲۷۳ و ۲۷۴
    تلفن : ۶۶۷۱۰۸۲۹ – ۶۶۷۳۸۰۱۰